duminică, 19 iulie 2009

Rezultatele concursului national de titularizare 2009


Rezultate titularizare 2009 dupa judet:
Judetul ALBA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul ALBA


Judetul ARAD
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul ARAD


Judetul ARGES
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul ARGES


Judetul BACAU
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul BACAU


Judetul BIHOR
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul BIHOR

Judetul BISTRITA-NASAUD
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul BISTRITA-NASAUD


Judetul BOTOSANI
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul BOTOSANI


Judetul BRAILA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul BRAILA


Judetul BRASOV
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul BRASOV


Judetul BUCURESTI
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul BUCURESTI


Judetul BUZAU
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul BUZAU


Judetul CALARASI
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul CALARASI


Judetul CARAS-SEVERIN
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul CARAS-SEVERIN


Judetul CLUJ
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul CLUJ


Judetul CONSTANTA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul CONSTANTA


Judetul COVASNA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul COVASNA


Judetul DAMBOVITA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul DAMBOVITA


Judetul DOLJ
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul DOLJ


Judetul GALATI
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul GALATI


Judetul GIURGIU
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul GIURGIU


Judetul GORJ
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul GORJ


Judetul HARGHITA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul HARGHITA


Judetul HUNEDOARA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul HUNEDOARA


Judetul IALOMITA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul IALOMITA


Judetul IASI
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul IASI


Judetul ILFOV
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul ILFOV


Judetul MARAMURES
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul MARAMURES


Judetul MEHEDINTI
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul MEHEDINTI


Judetul MURES
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul MURES


Judetul NEAMT
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul NEAMT


Judetul OLT
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul OLT


Judetul PRAHOVA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul PRAHOVA


Judetul SALAJ
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul SALAJ


Judetul SATU MARE
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul SATU MARE


Judetul SIBIU
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul SIBIU


Judetul SUCEAVA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul SUCEAVA


Judetul TELEORMAN
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul TELEORMAN


Judetul TIMIS
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul TIMIS


Judetul TULCEA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul TULCEA


Judetul VALCEA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul VALCEA


Judetul VASLUI
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul VASLUI


Judetul VRANCEA
Rezultatele concursului de titularizare 2009 – judetul VRANCEA

height="38" width="41" id="EXim" alt="eXTReMe Tracker" />

Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5742/28.10.2008, modificat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3317/02.03.2009 și prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3607/03.04.2009

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 - 2010


În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor şcolare şi sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic numită, prin decizia inspectorului şcolar general, până la data de 5 ianuarie 2009. Comisia este formată din:

a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepreşedinte - inspector cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu managementul instituţional/inspector şcolar de specialitate;

c) secretari - inspectori cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolar cu managementul instituţional/inspectori şcolari de specialitate/directori de liceu;

d) membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Comisia, menţionată mai sus, îşi desfăşoară activitatea conform prezentului Calendar şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate.

Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de judeţean/al municipiului Bucureşti participă ca observatori la toate etapele mişcării personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează alături de membrii comisiei,

documentele finale.

I. Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare vor revizui deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi în baza acestora şi a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, vor emite noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Perioada: 5-23 ianuarie 2009

II. Ordinea de prioritate a mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010


este următoarea:

1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2009:

a) pentru limită de vârsta standard;

b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada: 26 ianuarie-6 februarie 2009

c) Cadrele didactice care doresc să-şi continue activitatea didactică, în anul şcolar 2009-2010, în condiţiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (care trebuie să conţină avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ).

Perioada: 26 ianuarie-6 februarie 2009

d) Cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităţii în învăţământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare, numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă menţinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învăţământ.

Perioada: 9-10 februarie 2009

e) Comunicarea acordului/refuzului de menţinere în activitate sau avizului de pensionare.

Termen: 11 februarie 2009

f) Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar.

Perioada: 11-13 februarie 2009

g) Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Termen: 16 februarie 2009

h) Comunicarea rezultatelor la contestaţii.

Termen: 17 februarie 2009
2. Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular în învăţământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul şcolar 2009-2010:
a) la nivelul unităţilor de învăţământ;

b) la nivelul inspectoratului şcolar.

Perioada: 18 februarie - 17 martie 2009.
3. Soluţionarea completărilor şi a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul şcolar 2009-2010:
a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada: 18 - 19 martie 2009

b) soluţionarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităţi de învăţământ/specializări, într-o singură unitate de învăţământ/specializare;

Termen:20 martie 2009

c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 23 martie 2009

d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;

Perioada: 24 - 25 martie 2009

e) completarea de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti, a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unităţii de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;

f) completarea, în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti, a normei didactice cu ore la altă/alte unităţi de învăţământ, la solicitarea şi cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an şcolar;

Perioada: 26 - 27 martie 2009

g) emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Termen: 3 aprilie 2009
4. Pretransferarea personalului didactic titular, la cerere şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare:
a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;

Termen: 23 martie 2009

b) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, menţionându-se în listă posturile didactice/catedrele alocate pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar;

Termen: 17 aprilie 2009

c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;

Termen: 22 aprilie 2009

d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;

Perioada: 23 aprilie – 7 mai 2009

e) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul şi transferul pentru restrângere de activitate;

Termen: 11 mai 2009

f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de către inspectoratul şcolar;

Perioada: 11 – 12 mai 2009

g) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale;

Termen: 13 mai 2009

h) efectuarea în ordine mai întâi a pretransferărilor şi apoi a transferărilor pentru restrângere de activitate în aceeaşi şedinţă publică;

Perioada: 19 - 20 mai 2009

i) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;

Perioada: 21 - 22 mai 2009

j) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, emiterea şi comunicarea deciziilor de pretransfer şi transfer pentru restrângere de activitate.

Termen: 25 mai 2009
5. Detaşarea în interesul învăţământului:
a) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ;

Perioada: 27 mai – 1 iunie 2009

b) discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 3 iunie 2009

c) afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;

Termen: 4 iunie 2009

d) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.

Termen: 8 iunie 2009
6. Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti a personalului didactic şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;

Termen: 5 iunie 2009

b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 3 iunie 2009

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;

Termen: 5 iunie 2009

d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul comisiei de mobilitate a inspectoratului şcolar (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009);

Perioada: 8 - 19 iunie 2009

- absolvenţii promoţiei 2009 depun adeverinţa de absolvire şi validează fişa de înscriere (prin semnătură).

Termen: 8 iulie 2009

Notă. Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolvenţii promoţiei 2009 care susţin examenul de licenţă/absolvire după data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor

didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.

e) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de mobilitate;

Perioada: 22 - 26 iunie 2009

f) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură), conform graficului stabilit de inspectoratul şcolar;

Perioada: 29 iunie - 3 iulie 2009

g) extragerea din aplicaţia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a situaţiei preliminare cu numărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialităţi şi numărul total al candidaţilor înscrişi;

Termen: 9 iulie 2009

h) desfăşurarea concursului (locul va fi anunţat public cu cel puţin 30 de zile înainte);

Termen: 15 iulie 2009

i) transmiterea situaţiei statistice a derulării concursului (numărul candidaţilor prezenţi şi numărul candidaţilor absenţi) la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

Termen: 15 iulie 2009 ora 12.00

j) afişarea rezultatelor finale.

Termen: 24 iulie 2009

Etapa I de repartizare - repartizarea computerizată, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedre vacante titularizabile:

k) depunerea şi verificarea opţiunilor (cu fişa martor) de către candidaţii care şi-au validat fişa de înscriere;

Perioada: 27 - 28 iulie 2009

l) repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la concurs, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul naţional care au obţinut minim nota 7,00 (şapte);

Termen: 29 iulie 2009

m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 iulie 2009
7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unităţile de învăţământ/centrele care organizează concurs;

Termen: 5 iunie 2009

b) stabilirea centrelor de concurs şi a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 3 iunie 2009

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unităţile de învăţământ/centrele care organizează concurs;

Termen: 5 iunie 2009

d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor pentru concurs (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009), detaşare la cerere prin concurs/concurs specific, continuitate pentru detaşare la cerere sau suplinire şi suplinire însoţite de documentele prevăzute în cerere, la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concurs;

Perioada: 8 - 12 iunie 2009

e) verificarea dosarelor de către comisia de concurs şi avizarea acestora de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar, la sediul inspectoratului şcolar, cu excepţia dosarelor absolvenţilor promoţiei 2009. Verificarea şi evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Perioada: 15 - 17 iunie 2009

f) afişarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific;

Termen: 18 iunie 2009

g) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind punctajele acordate;

Perioada: 18 - 19 iunie 2009

h) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 22 iunie 2009

i) comunicarea soluţiilor la contestaţii;

Termen: 23 iunie 2009

j) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură);

Perioada: 22 - 24 iunie 2009

k) organizarea concursului cu probe scrise şi a probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada: 25 iunie - 14 iulie 2009

l) repartizarea candidaţilor admişi la concurs;

Perioada: 16 - 28 iulie 2009

m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 iulie 2009

Notă. Absolvenţii promoţiei 2009 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.


8. Publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile şi a posturilor didactice/catedrelor rezervate şi afişarea acestora la inspectoratul şcolar


Termen: 3 august 2009
9. Detaşarea la cerere, a persoanelor interesate şi/sau prin continuitate:
a) comunicarea acordului/refuzului continuităţii cadrelor didactice pentru detaşare la cerere de către unitatea de învăţământ la inspectoratul şcolar;

Perioada: 11 - 15 mai 2009

b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere;

Perioada: 8 - 19 iunie 2009

c) verificarea şi evaluarea dosarelor în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Perioada: 22 - 25 iunie 2009

d) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific;

Termen: 26 iunie 2009

e) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind punctajele acordate;

Perioada: 26 - 29 iunie 2009

f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;

Termen: 30 iunie 2009

g) comunicarea soluţiilor la contestaţii;

Termen: 1 iulie 2009

h) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură);

Perioada: 29 iunie - 3 iulie 2009

i) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile şi numele cadrelor didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere pe aceste posturi didactice/catedre, conform prevederilor art. 81 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

- afişarea listei cadrelor didactice titulare care au solicitat detaşare la cerere; actualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile;

Termen: 3 august 2009

Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel judeţean, a candidaţilor care au solicitat detaşare la cerere:

j) repartizarea, în şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul naţional/ concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 sau a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, a cadrelor didactice care au solicitat detaşare la cerere, conform art. 81 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Perioada: 17 - 18 august 2009

k) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare la cerere.

Termen: 1 septembrie 2009


10. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor didactice/catedrelor rezervate şi a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante:
a) comunicarea acordului/refuzului continuităţii pentru suplinire a cadrelor didactice de către unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar;

Perioada: 11 - 15 mai 2009

b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicită continuitate pentru suplinire;

Perioada: 8 - 19 iunie 2009

c) înregistrarea cererilor candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate netitularizabile prin suplinire;

Perioada: 8 - 19 iunie 2009

d) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de mobilitate;

Perioada: 22 - 26 iunie 2009

e) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură);

Perioada: 29 iunie - 3 iulie 2009

f) revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009; depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi suplinire pentru candidaţii care nu s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009;

Perioada: 24 - 25 august 2009

g) organizarea la nivel judeţean a concursului pentru suplinire;

Termen: 28 august 2009

h) afişarea rezultatelor;

Termen: 31 august 2009

i) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;

Perioada: 31 august – 1 septembrie 2009

j) afişarea rezultatelor definitive.

Termen: 2 septembrie 2009

Etapa a III-a de repartizare - repartizarea, în şedinţă publică, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci) şi solicită suplinire:

k) actualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;

Termen: 18 august 2009

l) soluţionarea cererilor de continuitate prin suplinire şi repartizarea în şedinţă publică a suplinitorilor calificaţi, conform prevederilor art. 82-83 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

Perioada: 19 - 21 august 2009

m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

Termen: 1 septembrie 2009

n) depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora, ale candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi ale suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 24 - 25 august 2009

o) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 27 - 28 august 2009

p) afişarea rezultatelor;

Termen: 31 august 2009

q) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;

Perioada: 31 august – 1 septembrie 2009

r) afişarea rezultatelor definitive.

Termen: 2 septembrie 2009

Etapa a IV-a de repartizare - repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a suplinitorilor cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la concurs şi acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate

s) şedinţă publică pentru: - corecturi;

- repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în etapele anterioare, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a suplinitorilor calificaţi admişi la concursul din data de 28 august 2009.

Perioada: 3 - 4 septembrie 2009

t) acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.

Perioada: 7 - 8 septembrie 2009

u) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 11 septembrie 2009

Etapa a V-a de repartizare – repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la testarea din perioada 27 – 28 august 2009

v) repartizarea în şedinţă publică suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate.

Perioada: 9 - 10 septembrie 2009

x) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 11 septembrie 2009


III. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

Termen: 25 septembrie 2009
height="38" width="41" id="EXim" alt="eXTReMe Tracker" />

Titularizare 2009: Metodologie Titularizare 2009 - 2010 - Remodificata

Metodologie Titularizare 2009 - 2010 - Remodificata in data de 03.04.2009 prin Ordinul Ministrului Educatiei

ANEXA NR. 11 la Metodologie modificată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3607/03.04.2009

Graficul desfăşurării concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat – 2009

5 iunie 2009 - afişarea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile.
8 -19 iunie 2009 - înregistrarea cererilor candidaţilor (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009).
22-26 iunie 2009 - verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de mobilitate.
29 iunie-3 iulie 2009 - validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură).
8 iulie 2009 - completarea dosarelor absolvenţilor promoţiei 2009 cu adeverinţele de absolvire şi afişarea tabelelor nominale ale candidaţilor înscrişi la concurs.
9 iulie 2009 - extragerea din aplicaţia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a situaţiei preliminare cu numărul total de posturi vacante pe specialităţi şi numărul total al candidaţilor înscrişi pe discipline.
10 şi 13 iulie 2009 - desfăşurarea probelor practice şi a testelor de limba română/maternă/străină, conform graficului elaborat de inspectoratul şcolar.
14 iulie 2009 - afişarea listelor pe specialităţi cu candidaţii admişi pentru participare la concurs şi a listelor cu repartizarea pe săli a candidaţilor, la unitatea/unităţile unde se susţine concursul; la inspectoratul şcolar se va afişa un centralizator cu locurile de desfăşurare a concursului pe discipline.
15 iulie 2009 - desfăşurarea concursului cu probe scrise
- transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a situaţiei preliminare cu numărul total al candidaţilor participanţi, absenţi, retraşi la concurs, pe discipline, ora 12.00.
17-20 iulie 2009 - afişarea rezultatelor.
17-22 iulie 2009 - înregistrarea contestaţiilor (în cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor) şi transmiterea acestora la centrele de evaluare.
20-23 iulie 2009 - rezolvarea contestaţiilor.
24 iulie 2009 - afişarea rezultatelor definitive.

ETAPA I: TITULARIZAREA

27-28 iulie 2009 - depunerea şi verificarea opţiunilor (cu fişa martor) de către candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte).
29 iulie 2009 - repartizarea computerizată pe posturile/catedrele vacante a candidaţilor participanţi la concursul naţional care au obţinut minim media 7,00 (şapte), la nivelul judeţului.
31 iulie 2009 - emiterea şi comunicarea deciziilor de numire pe post/catedră.


ANEXA NR. 12 la Metodologie


Graficul desfăşurării concursului pentru ocuparea
posturilor vacante/rezervate prin detaşare la cerere/suplinire ANEXA NR. 11 la Metodologie modificată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3607/03.04.2009
8-19 iunie 2009 - înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere.
22-26 iunie 2009 - verificarea şi evaluarea dosarelor în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din prezenta Metodologie.
29 iunie-3 iulie 2009 - validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură).
3 august 2009 – afişarea listei cu posturile didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile şi numele personalului didactic care are continuitate prin detaşare la cerere pe aceste posturi/catedre,
conform prevederilor art. 81 din prezenta Metodologie.
24-25 august 2009 - revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură), pentru candidaţii care s-au înscris în perioadele 8-12 iunie 2009/8-19 iunie 2009; depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare la cerere prin concurs specific de către candidaţii care nu s-au înscris în perioadele 8-12 iunie 2009/8-19 iunie 2009;

Etapa a II-a: DETAŞAREA LA CERERE

17-18 august 2009 - repartizarea, în şedinţă publică a cadrelor didactice titulare care au solicitat detaşare la cerere.
1 septembrie 2009 - emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare la cerere.
8-19 iunie 2009 - înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicită suplinire.
3 august 2009 - actualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile.
29 iunie-3 iulie 2009 - validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură).
24 -25 august 2008 - revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris în perioadele 8-12 iunie 2009/8-19 iunie 2009; depunerea şi înregistrarea
dosarelor pentru detaşare la cerere prin concurs specific, ale candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din prezenta Metodologie şi suplinire de către candidaţii care nu s-au înscris în perioadele 8-12 iunie 2009/8-19 iunie 2009.
26 august 2009 - desfăşurarea probelor practice şi a testelor de limba română/maternă/străină, conform graficului elaborat de inspectorat (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau cei care au fost respinşi în zilele de 10 şi 13 iulie 2009).
28 august 2009 - desfăşurarea concursului cu probe scrise pentru suplinire
- transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a situaţiei preliminare cu numărul total al candidaţilor participanţi, absenţi, retraşi la concurs, pe discipline, ora 12.00.
31 august 2008 - afişarea rezultatelor.
31 august-1 septembrie 2009 - înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor.
2 septembrie 2009 - afişarea rezultatelor definitive.


Etapa a III-a: SUPLINIREA
19 – 21 august 2009 - repartizarea în şedinţă publică a suplinitorilor calificaţi şi soluţionarea cererilor de continuitate prin suplinire, conform prevederilor art. 82-83 din prezenta Metodologie.
1 septembrie 2009 - emiterea şi comunicarea deciziilor de numire pe post/catedră.
3-4 septembrie 2009 – şedinţă publică pentru corecturi, repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în etapele anterioare, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din prezenta Metodologie şi a suplinitorilor calificaţi admişi la concursul din 28 august 2009.


Etapa a IV-a: CUMULUL ŞI PLATA CU ORA
24-25 august 2009 - depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora.
7-8 septembrie 2009 - acordarea orelor rămase neocupate în cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.
11 septembrie 2008 - emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.


Etapa a V-a: OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR CU SUPLINITORI FĂRĂ STUDII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
24 - 25 august 2009 - depunerea şi înregistrarea dosarelor suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului.
27 - 28 august 2009 - organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului.
31 august 2008 - afişarea rezultatelor.
31 august-1 septembrie 2009 - înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor.
2 septembrie 2009 - afişarea rezultatelor definitive.
9-10 septembrie 2008 – şedinţă publică pentru repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile/catedrele rămase vacante/rezervate.
11 septembrie 2008 - emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră
height="38" width="41" id="EXim" alt="eXTReMe Tracker" />